• We willen als school ook de afvalberg kleiner maken en leerlingen bewust laten omgaan met het afval.

    Zo vragen we om als tussendoortje fruit of groeten mee te nemen als tussendoortje voor de voormiddag.  Het groenafval verdwijnt in onze composthoop.

    Water wordt op school gedronken in een herbruikbare fles.  Kinderen kunnen op ieder moment van de dag water drinken.  Frisdranken horen niet thuis op onze school.