• We bieden een attractieve, moderne, knusse en veilige INFRASTRUCTUUR.

  De kleuters en de lagere afdeling spelen op gescheiden speelplaatsen.

  Zowel de kleuters als de lagere afdeling hebben een eigen GROENE ZONE met aangepaste SPEELTUIGEN.

  Moderne ONDERWIJSMETHODES EN LEERMIDDELEN hebben we ter beschikking.

  Een stem voor ouders en leerlingen : SCHOOLRAAD en LEERLINGENRAAD.

  Voor- en naschoolse OPVANG in onze eigen schoolgebouwen : alle dagen van 7u tot 18u.

  Een doelgericht ZORGBELEID.

  INTEGRATIE tussen DERDE KLEUTER EN EERSTE LEERJAAR.

  Uitgebreide COMPUTERINFRASTRUCTUUR : digitale borden in alle klassen, computers en laptops in de verschillende klassen.  Vanaf september 2014 worden ook tablets als meerwaarde binnen de lessen gebruikt.

  LICHAMELIJKE OPVOEDING door een leerkracht L.O. in de kleuterklassen, in de sporthal door de leerlingen van de lagere afdeling.

  Nauwe samenwerking met het CLB, LOGOPEDISTES EN REVALIDATIECENTRUM.

  ZWEMINITIATIE voor de derde kleuterklas en ZWEMLESSEN voor de lagere afdeling.

  ZWEMLESSEN voor de lagere afdeling.

  Wederzijds RESPECT, BELEEFDHEID, ORDE en DISCIPLINE vinden we heel belangrijk.

  Wekelijks NIVEAULEZEN.

  STADSKLASSEN, SCHEEPVAARTSKLASSEN, ...

  SPORTIEVE SCHOOL : SPORTACTIVITEITEN op woensdagnamiddag, spel in de kijker tijdens de middagpauzes, zomer- en wintersportdag.

  Volledige en kindvriendelijke COMMUNICATIEMIDDELEN : infokrant voor iedere vakantieperiode, voortdurend geactualiseerde website, infoborden in de school, fotomuur.

  Actieve deelnamen aan GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN.

  Talrijke initiatieven op vlak van CULTUUR, CREATIVITEIT, GEZONDHEIDSBELEID,...

  Aanbod van kwaliteitsvolle WARME MAALTIJDEN, LEERLINGENVERVOER (gratis voor kleuters en leerlingen die verder dan 4 km van school wonen.)

  LEERLINGENVERVOER naar alle onthaalouders en kinderdagverblijven in de buurt.