• Onze normen en waarden.

    Als basisschool van het GO! van de Vlaamse Gemeenschap vinden we het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig zijn.  Nieuwsgierig naar kennis maar ook naar elkaar. 

    In onze school leer je om respectvol met elkaar om te gaan.  Door samen te leren en samen te leven en door samen te leren samenleven.  We hebben respect voor ieders ideeën en overtuigingen.  Maar we verwachten dit ook van iedereen terug, met een open geest en zonder vooroordelen.  Bij ons valt niemand uit de boot !

    Kinderen hebben houvast nodig.  Zo maken goede klas- en schoolafspraken goede vrienden.  We hechten veel belang aan belonen.  Op die manier scheppen we een positief klimaat waarbij iedere leerling zich als een vis in het water voelt.

    Sport en gezondheid dragen we hoog in het vaandel.  Op onze school is er een zee van ruimte om te bewegen.  We leggen een focus op een gezonde levensstijl door gezonde voeding en drank te promoten.  En op veiligheid, maar dat vinden we een evidentie. 

    De wereld echt ontdekken...