Vrije dagen en vakantie

Eerste trimester

Herfstverlof : van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november

Wapenstilstand : 11 november

Kerstverlof : van maandag 23 decem-ber tot en met zondag 5 januari

Tweede trimester

Krokusverlof : van maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart

Paasverlof : van maandag 6 april tot en met zondag 19 april

Derde trimester

Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei

Facultatieve vrije dag : woensdag 20 mei

Hemelvaartverlof : donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

Pinkstermaandag : 1 juni

Facultatieve vrije dagen : dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni

Pedagogische studiedagen

Maandag 14 oktober

Woensdag 15 januari