Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd uit leerlingen van het tweede tot het zesde leerjaar.  De vertegenwoordigers worden in het begin van het schooljaar aangeduid via verkiezingen.  De leerlingenraad vergadert maandelijks olv juf Ine.