Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam is een multidisciplinair team van ondersteuners. Deze groep bestaat uit zowel leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten,  ...) .Er wordt ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en/of het schoolteam. Het doel is gerichte hulp bieden aan leerlingen en leerkrachten.