Schoolbus

Het leerlingenvervoer wordt verzorgd door onze 2 schoolbussen, die een vastgelegd traject volgen. Tegen de afgesproken tijd wachten de leerlingen aan de voorziene stopplaats op de schoolbus.
Het vervoer is gratis voor kleuters en lagere schoolkinderen die verder dan 4 km van school wonen. De kinderen van de lagere school betalen per maand, via facturatie als de afstand school-thuis minder dan 4 km bedraagt.