Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).  De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

 

De leden van de schoolraad zijn : Arnaert Annelore, Bril Isabelle, Crombez Sabine, De Coninck Lieke, Dejaeger Marleen, Ghillebert Els, Maillard Doreen, Meersdom Sarah