Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).  De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

 

De leden van de schoolraad zijn : Sophia Cappan, Katrien Declerck, Michaël Faes, Elke Delbeke, Angelique Lewyllie,  Sabine Crombez, Lieke De Coninck, Ine Verdru.

 

schoolraad